Zijn al jouw woonverzekeringen nog up-to-date?

Bij ‘Woonverzekeringen' horen de inboedelverzekering, opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Ook nadat je de verzekeringen hebt afgesloten, hebben ze nog steeds aandacht nodig. Wat houden de bovengenoemde verzekeringen precies in? En hoe houd je de woonverzekeringen up-to-date om te hoge premies of juist onderverzekering te voorkomen?


Inboedelverzekering

De inboedelverzekering verzekert de spullen in jouw woning die niet direct vastzitten aan de woning, oftewel de inboedel. Het beschermt de verzekerde tegen financiële verliezen als gevolg van gebeurtenissen zoals diefstal, brand, waterschade of andere vormen van schade aan de persoonlijke eigendommen in de woning. De inboedelverzekering dekt normaal gesproken items zoals meubels, elektronica, kleding, sieraden en andere persoonlijke bezittingen. Een kast is verzekerd met de inboedelverzekering, mits deze niet vastzit aan de woning. Een inbouwkast is bijvoorbeeld verzekerd met de opstalverzekering in plaats van de inboedelverzekering.

 

Opstalverzekering

Een opstalverzekering verzekert de woning zelf. Er zijn gevaren die je wel moet verzekeren omdat ze financieel te zwaar zijn om zelf te dragen. Het beschermt tegen schade aan de opstal, zoals de fundering, muren, het dak, ramen en deuren, evenals ingebouwde voorzieningen zoals keukens en badkamers. Kortom, alles wat vastzit aan de woning valt onder de dekking van een opstalverzekering. De verzekering biedt meestal dekking bij schade door o.a. brand, storm, inbraak en waterschade. Deze verzekering wordt verplicht gesteld door de bank waar je een hypotheek voor de woning hebt afgesloten. Het doel van deze verzekering is om de kosten te dekken die nodig zijn voor het herbouwen of herstellen van het huis na één van bovengenoemde situaties.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan eigendommen van anderen of letsel aan anderen waar jij verantwoordelijk voor bent. Deze verzekering dekt persoonlijke aansprakelijkheidssituaties die zich kunnen voordoen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan het breken van iemands bril (materiële schade), iemand raakt gewond door jouw nalatigheid (letsel aan anderen) of schade aan een woning die je huurt (schade aan gehuurde accommodaties).

 

Veranderingen die invloed hebben op woonverzekeringen

Sommige veranderingen in je leven hebben impact op jouw woonverzekeringen. Ook gebeurtenissen waarvan je denkt dat ze geen invloed hebben, kunnen toch impact hebben op je verzekeringen. Het is daarom goed om jaarlijks je woonverzekeringen door te nemen om te kijken of deze nog aansluiten op jouw woonsituatie.

Een verhuizing geeft direct aanleiding om te kijken naar de lopende woonverzekeringen. Bij een verhuizing moeten de verzekeringen overgaan naar het nieuwe adres. Misschien moet je huidige woning ook nog tijdelijk meeverzekerd blijven. De verzekering moet ingaan direct na de overdracht bij de notaris.

Daarnaast zijn er andere veranderingen die ook invloed kunnen hebben op je woonverzekeringen, maar die minder voor de hand liggen. Denk hierbij aan een scheiding waarbij woning en inboedel verdeeld dienen te worden, het bouwen van een tuinhuis of garage, het krijgen van kinderen of het uit huis gaan van kinderen.

 

Sluiten de woonverzekeringen nog aan op jouw huidige woonsituatie?

Soms veranderen verzekeraars het aanbod aan verzekeringen en de hoogte van de premies. Het is in bepaalde situaties dan beter om over te stappen naar een andere partij die bijvoorbeeld een lagere premie of een ruimere dekking biedt.

Vaak wordt pas naar de verzekeringen gekeken wanneer er daadwerkelijk schade is gemaakt. Indien er al jaren niet meer is omgekeken naar de woonverzekeringen, is de kans aanwezig dat deze niet meer zorgen voor de juiste dekking. Bij schade kun je de verzekeringen aan laten passen, maar de wijziging gaat niet met terugwerkende kracht in. Een jaarlijkse update van jouw woonverzekeringen kan deze onderverzekering voorkomen.

Vaak wordt een allrisk opstal- en inboedelverzekering aangeboden die meer risico’s verzekert. Met een allrisk inboedelverzekering krijg je bijvoorbeeld ook uitgekeerd als je per ongeluk zelf schade veroorzaakt hebt aan je eigen spullen. Deze schade krijg je niet uitgekeerd met de standaard inboedelverzekering.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook pakketten aan waarin meerdere van bovengenoemde dekkingen zijn opgenomen, bekend als woonverzekeringen of woonverzekeringspakketten. Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden van elke polis te begrijpen en ervoor te zorgen dat je de juiste dekking hebt voor jouw specifieke situatie.