Prinsjesdag 2023: De belangrijkste wijzigingen voor huizenbezitters

Prinsjesdag 2023 is weer geweest. Hier zijn de fiscale plannen voor 2024 gepresenteerd. Ondanks dat we te maken hebben met een demissionair kabinet, zijn er ook nu weer enkele wijzigingen aangekondigd die betrekking kunnen hebben op jouw situatie. Wij lichten een aantal (fiscale) maatregelen voor de woningmarkt voor 2024 toe.

 

De woningwaardegrens stijgt

Op dit moment kun je gebruik maken van de startersvrijstelling als de koopsom van aangekochte woning niet hoger is dan de woningwaardegrens. Op dit moment is deze grens € 440.000,-. Vanaf 2024 wordt de woningwaardegrens verhoogd naar € 510.000,-. De woningwaardegrens betreft het totaal van de waarde van de woning en de tot die woning behorende aanhorigheden. Het transport moet na 31 december 2023 plaatsvinden. Het moment van de ondertekening van de koopovereenkomst is daarbij niet van belang.

 

Tarief overdrachtsbelasting blijft hetzelfde

Het huidige tarief voor de overdrachtsbelasting is in 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit geldt voor woningen waar je niet zelf voor langere tijd in gaat wonen. In 2024 blijft dit gelijk. Ook het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling (0%) blijven ongewijzigd.

 

Jubelton verdwijnt

In het volgende jaar wordt de Jubelton voor de eigen woning (ook wel schenkingsvrijstelling) volledig afschaft. In 2023 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning nog verlaagd tot € 28.947. Wel blijft per 1 januari 2024 (voor zover nu bekend) de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar wel bestaan Dit was in 2023 een bedrag van € 28.947). Dit bedrag kan ook gebruikt worden voor de verbetering van of de aankoop van een woning.

 

Investeringssubsidie voor duurzame energie en energiebesparing

Het kabinet heeft aangegeven de economische groei te willen stimuleren en vraagstukken rondom bijvoorbeeld de energietransitie op te lossen. Met de uitbreiding van de investeringssubsidie voor duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt hieraan bijgedragen. Deze wordt in 2024 namelijk verder uitgebreid. Dit is een subsidie voor woningeigenaren voor verduurzaming van de woning. Deze subsidie is te gebruiken voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers, aansluiting op een warmtenet en elektrische kookvoorzieningen. 

 

Stimuleren betaalbare woningen

Ook heeft het kabinet oog voor het stimuleren van betaalbare woningen, zodat meer woningzoekers een woning kunnen aankopen. Tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bijkomen, waarvan twee derde betaalbaar voor mensen met een laag- of middeninkomen. Er komt een nieuwe ronde van de woningbouwimpuls die eind 2023 van start gaat. Hiermee kunnen gemeenten onder andere sneller starten met bouwen of nieuwe woningen betaalbaarder maken. Verder stijgt het potje van Startbouwimpuls (Sbi) van 250 miljoen naar 300 miljoen euro. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die door veranderende economische omstandigheden en geldgebrek dreigen te moeten stoppen. 

 

Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag

De koopkracht van de laagste inkomens wordt in 2024 ondersteund met een pakket maatregelen van het Kabinet, waaronder een verhoging van de huurtoeslag voor 1,5 miljoen huishoudens. De toeslag zal met € 34,67 (€ 416,04 per jaar) stijgen. De verhoging krijgt vorm door de basishuur, die de eigen bijdrage bepaalt, te verlagen. Met dit wetsvoorstel wordt verwacht dat de huur van ruim 300.000 huurwoningen op termijn met gemiddeld € 190,- omlaag zal gaan.

 

Tijdelijke Noodfonds Energie

Verder kunnen mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, een beroep doen op het Tijdelijke Noodfonds Energie. Daarnaast krijgen ongeveer 6500 huishoudens, die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau, de komende 4 jaar een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor eventuele subsidies omdat deze niet meetelt voor het verzamelinkomen. 

 

Bronnen: (NVM, 2023)